Snažme sa žiť nielen dlhšie, ale najmä zdravšie

Proti veku nieto lieku, tvrdí dávne príslovie. S vyšším vekom pribúdajú nielen vrásky a šediny, ale i mnohé zdravotné problémy, ktoré neraz výrazne degradujú kvalitu života. Medzi nepochybne najzávažnejšie dôsledky starnutia môžu, ale nevyhnutne nemusia patriť aj mentálne poruchy. Ale aj tieto následky veku môžeme aspoň čiastočne ovplyvniť sami, svojim životným štýlom. Január priniesol výsledky niekoľkých nových štúdií, zameraných práve na túto tému.