Stinná stránka platinových katalyzátorů

Úsilí snižovat emise výfukových plynů má podle nové studie i svou stinnou stránku - díky němu se Země zvolna pokrývá vrstvičkou osmia.