Svatební zvyky podle F. J. Rottmanna

Jméno Friedricha Julia Rottmanna vám nejspíš nic neřekne. Jak však za chvíli uslyšíte, z hlediska etnologie jde o velmi zajímavou osobnost. Je totiž autorem latinsky psaného, téměř zapomenutého díla Rituale nupturientium, které obsahuje popis svatebních obyčejů, jež se u známých národů tradovaly začátkem osmnáctého století.