Více než 50 exoplanet bylo proměřeno díky Rossiterově-McLaughlinově efektu

Rossiterův-McLaughlinův efekt (dále jen RM efekt) je velmi dobrým pomocníkem při výzkumu exoplanet. Planety jak známo vznikají obvykle z disku, který obklopuje mladé hvězdy. Díky tomu by měly okolo svého slunce obíhat v rovině, která je více méně shodná s rovinou rovníku hvězdy. Jenomže se tak neděje a řada planet obíhá po dosti skloněných drahách. [...]