Vojny v minulosti súviseli s klimatickou zmenou

Za posledných najmenej 500 rokov boli ozbrojené konflikty úzko spojené s klimatickou zmenou, hovorí nová štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Podľa autorov tejto štúdie, je to vôbec po prvý krát, čo sa našla priama spojitosť medzi zmenou globálnej teploty a výskytom vojen s použitím historických údajov. Tieto výsledky sú významné aj v súvislosti tým, že podľa iných môže viesť prebiehajúca klimatická zmena k rozsiahlym globálnym nepokojom a konfliktom.