Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Citace: 197/2019 Sb. Částka: 84/2019 Sb. Na straně (od-do): 1778-1779 Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Druh předpisu:... ...