Vyšlo letní vydání Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. Obsahem červencového čísla je: Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění... ...