Zmena klímy pomáha krátko žijúcim živočíchom

Zmena klímy narúša potravinové reťazce a dáva výhodu zvieratám s kratšou dĺžkou života, pretože dlhšie žijúce zvieratá sú menej tolerantnejšie k teplotným zmenám.