Změny klimatu, biotechnologie a energie

Není (bohudíky) v kompetenci biotechnologie posuzovat zda poručíme větru, dešti přidáváním MEŘA do nafty ani zda při dosažení alespoň 2,8 tuny řepkového semene po hektaru nevyprodukujeme víc CO2 , než kdybychom jezdili na čistou naftu a místo řepky zřídili...