65 článků z PÁTKU 4.10.2019

Tým badatelů z University of Colorado State University nalezl relativně silnou spojitost mezi znečištěním ovzduší a „agresivním chováním“. Přesná příčinná souvislost je však stále neznámá. „Výsledky jsou fascinující a také děsivé,“ komentoval to jeden z autorů studie, odborník na atmosferickou ...

Sarah Bakewellová vypráví příběh fenomenologie a existencialismu jako vzrušující román, Jack Kerouac napsal chaotický opilecký záznam o své cestě do Francie a Alena Ježková se zmocnila starých příběhů novým způsobem.

 

Sarah Bakewellová: V existencialistické kavárně (Host 2019/ překlad Tomáš Kačer)

Deskripce, fenomén, intencionalita, epoché. Zapomeňte na to, jak se vám je v seminářích snažili přiblížit profesoři, kteří jim sami nerozuměli. Tato britská autorka vám odvypráví příběh fenomenologie a existencialismu jako vzrušující román a otevře vám vhled nejen do nitra pojmů, nýbrž i do životů Kierkegaarda, Brentana, Masaryka, Husserla, Heideggera, Jasperse, Sartra, Beauvoirové, Arona, Merleau-Pontyho, Camuse, Patočky, Arendtové, Lévinase i Havla. Báječně vstřícné povídání začíná na přelomu let 1932 a 1933 meruňkovým koktejlem v baru Bec-de-Gaz na Montparnassu a putuje zpět do poloviny 19. století a současně kupředu k nám, aby ohmatalo světonázor, který převáděl lidi přes katastrofy.

 

Jack Kerouac: Satori v Paříži (ve svazku s prózou Mag vydalo Argo 2004/ překlad Jan Válek)

Ikonický beatnik si v šedesátých letech minulého století zaletěl z Floridy do Paříže a pak se vydal i do Bretaně, protože šel po stopách svého keltského původu. Jeho chaotický opilecký záznam nemá sugestivitu Hemingwayova Pohyblivého svátku, zato jej předčí umanutostí, s jakou se noří do starých genealogických foliantů, kde větří závany svého jména. Stejně umanutě poutník šňupe atmosféru hospod a hledá lidi k rozhovoru i v taxících, vlacích a letadlech. Máte-li shodou okolností jako čtenáři za sebou čerstvý zážitek Paříže, oceníte náležitě hyperbolu věty: „Nejen to, ale ve Francii se v noci vůbec nevyspíte, jsou v osm ráno tak hnusní, tak pronikavě ječí kvůli čerstvému chlebu, že by se Apokalypsa rozplakala.“

 

Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské (Tichá srdce 2018)

Autorka (1966) se rozhodla zmocnit starých příběhů novým způsobem, neboť seznala, že současné děti se s jejich Jiráskovou verzí nesrovnávají. Každému vyprávění předesílá srozumitelný stručný náčrt reálné historické situace a teprve potom nabízí mýtické děje k novému prožitku. Ježková se snaží nemučit málo zkušené čtenáře dlouhými větami, podporuje dynamiku děje vrstvením informací v hlavním směru, nezdržuje se odbočkami. Pověstem zůstává jistá sošná strohost neutopená v detailistickém popisu přetíženém reáliemi. Zvýšená frekvence příslovečně časových vět v souvětích je dána povahou věci, pověsti zůstávají vnořeny pod hladinu historického času a vznášejí se kolektivní pamětí.

V úterý 2. října zemřela po dlouhé nemoci ve věku 90 let publicistka a filmová kritička Drahomíra Liehmová (Novotná, Olivová).

V šedesátých letech minulého století působila v časopisech Filmové a televizní noviny a Film a doba, kde zastávala funkci zástupkyně šéfredaktora.

Portrét Drahomíry Liehmové od Václava Chocholy.Rovněž napsala několik knih o italské kinematografii, mimo jiné Vášeň a vzdor a Film velkých nadějí. Tyto knihy byly vydány v několika jazycích.

Společně se svým manželem A. J. Liehmem pak napsala knihu o sovětském a východoevropském filmu po roce 1945, která byla rovněž přeložena do několika jazyků. Po roce 1968 strávila řadu let ve Francii a USA, kde přednášela na univerzitách.

{loadmodule mod_tags_similar,Související}

O tom, že na floridský kosmodrom dorazil transportní člun Pegasus s tzv. Pathfinderem, tedy hmotnostní a rozměrovou maketou centrálního stupně nové americké rakety SLS, jsme na našem webu už před pár dny psali, ale v tomto článku se k celé akci ještě vrátíme. Máme totiž k dispozici nové fotografie a videa, díky kterým si můžeme udělat mnohem lepší představu o rozměrech kolosu, který nyní spočívá v útrobách montážní haly VAB. Člun Pegasus připlul na Kennedyho středisko 27. září a v jeho útrobách se ukrýval 64,5 metru dlouhý a 103,5 tuny těžký Pathfinder. jeho úkolem je prověřit veškeré pozemní vybavení, které přijde do styku s letovým hardwarem. Pozemní personál si na něm může bez rizika závažného poškození vyzkoušet veškeré integrační postupy, které bude provádět s letovým centrálním stupněm.

Dlouhodobé napětí mezi Indií a Pákistánem by mohlo vyústit v katastrofu bezprecedentního rozsahu. Oba znepřátelené státy totiž disponují jadernými zbraněmi a historie vzájemných střetů je poměrně dlouhá a bohatá. Ke konvenčním válkám mezi nimi došlo v letech 1947, 1965, 1971 a 1999. Indie vlastní jaderné zbraně od roku 1974, kdy indická armáda provedla první pokusný jaderný výbuch. […]

V české řeči doposud nikdy nezveřejněná dětská povídka Esio Trot (1990) se letos na podzim objevila v knihkupectvích v překladu Lucie Šavlíkové a s původními barevnými ilustracemi Dahlova dvorního ilustrátora Quentina Blakea.

Český titul Avlež Kífla přitom je třeba číst pozpátku jako Želva Alfík, protože želvy jen občas, ale POVĚSTNĚ chodívají pozpátku. COUVAJÍ. A jak autor Roald Dahl hned úvodem vzpomíná, tak za časů, kdy on sám ještě měl malé děti, chovali obyčejně na zahradě hned několik želviček. Právě pro děti na hraní.

Tehdy se tito tvorečkové dováželi ze severní Afriky po tisících do Británie v bednách, a to natolik namačkáni a natolik nekrmeni, že mnozí plavbu nepřežili. Britská vláda následkem toho obchodníkům zarazila veškerý dovoz podobného „materiálu“ – a Roald Dahl tedy děti upozorňuje, že se události vylíčené jeho knížkou odehrály ještě před tímto rozhodnutím.

Vlastní příběh pak postavil na dvou premisách. Prvá říká, že jsou si želvičky z Afriky přinejmenším v očích člověka podobné jako vejce vejci; druhá tvrdí, že jsme-li extrémně nesmělí, mohly by nám možná (a například u některé ženy) pomoct ohromující a fascinující vlastnosti kouzelníka, tedy svedeme-li je dost věrohodně fingovat.

Hlavní hrdina Dahlovy bizarní knihy Jups bydlí o patro nad vdovou Stříbrnou, kterou platonicky miluje, aniž jí to dokáže vyjádřit, a Stříbrná zas miluje svou želvičku Alfíka, která však ne a ne vyrůst.

A příčina stagnace? Želvinky i želváci zkrátka a dobře rostou moc pomalu. Nicméně Jups dostane skvělý nápad, jak imitovat rychlejší Alfíkův růst poté, co se vysloví jisté zaříkávadlo, a jak napodobit jeho zmenšování naopak poté, co proneseme další magická slova.

A ona slova obou zaříkávadel jsou přitom obrácená, stejně jako titul knihy, a klíčem k realizaci plánu Pana Nesmělého pak je to, že porůznu koupí asi 140 různě velkých želv a zaplní jimi podlahu svého bytu…

Roald Dahl se závěrem zamýšlí nad dlouhověkostí želv, které fakticky můžeme chovat i po několik lidských generací, a je rád, že už podobné tvory nedovážejí oním surově ohyzdným způsobem. Ano, tuto práci jistě lze nazvat jen hříčkou, ale důstojné místo jí už v řádce Dahlových kratších příběhů pro děti zůstane a svou poetikou přitom kniha Avlež Kífla jednoznačně asociuje ten typ příběhů – s dětsky absurdní logikou –, které jsou silně příbuzné dílu Edwarda Leara či Lewise Carrolla.

A autor sám se minimálně uvnitř vlastní duše musel stát dítětem, aby vůbec dokázal podobnou knížku vymyslet a vysnít.

 

Roald Dahl: Avlež Kífla. Ilustroval Quentin Blake. Přeložila Lucie Šavlíková. V edici Pikola vydala Euromedia Group. Praha 2019. 64 stran

{loadmodule mod_tags_similar,Související}

Minulý týden o sobě Yahoo dalo vědět novým logem, dnešní zpráva už ale tak veselá není. Bývalý softwarový inženýr, který pro Yahoo pracoval více než deset let, se v pondělí u federálního soudu přiznal k tomu, že neoprávněně přistupoval k účtům uživatelů. Důvodem byla snaha najít „sexuálně ...