110 článků z PÁTKU 27.9.2019

Koncem loňského roku pořídil policejní sbor v kalifornském městě Fremont ojetou Teslu Model S. Tu následně nechal upravit pro své potřeby – auto dostalo například majáky či přídavný nárazník – a od března ji používá jako hlídkové vozidlo. Vzbudilo to pochopitelně zájem médií. Teď se policejní Tesla ...

Zachování cenných, původních a odolných populací dřevin pro další generace je důležitou prioritou lesnického výzkumu.Vedle generativního množení (semeny) ověřují odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin také metody vegetativního množení. Při řešení projektu ,,Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v... ...

Hnutí DUHA uspělo v úsilí o zastavení destruktivní těžby v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku [1]. Masivní těžba smrků, která ji v posledních dvou letech ničila, již nebude pokračovat a celá rezervace by měla minimálně do konce roku 2021 zůstat bez destruktivních těžebních zásahů. Správa Chráněné krajinné oblasti... ...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí. V celém Moravskoslezském kraji pochází nejvíce benzo(a)pyrenu i prachových částic PM10 a PM2,5 z Polska, následují... ...

Motivací mužů je odměna, ženy to dělají pro dobrý pocit. Řeč je o recyklaci polystyrenových obalů Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že Češi špatně recyklují obalový polystyren. Finanční odměna od sběrného dvoru by byla podle dotázaných tou správnou motivací spíše pro muže (45 %). Ženy naopak nejčastěji recyklují pro pocit, že dělají... ...

Před několika dny byl agenty FBI zatčen jistý Jason Muzzicato. Ten měl podle dostupných informací využít dron ke svržení podomácku vyrobených bomb na dům své expřítelkyně. Jedná se o děsivý příklad možného využití moderních technologií k páchání trestné činnosti.  Sám obviněný vinu popírá, ale výrazně mu přitížila skutečnost, že během zatýkání bylo v jeho domě...